top of page

BALAC Admission 2023 Round 2

Updated: Sep 1, 2023


เปิดเกณฑ์สมัครสอบ BALAC CU Admission 2

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังอยากจะเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ (BALAC) แต่พลาดรอบ 1 ไปแล้ว ยังไม่ต้องเสียใจไป เพราะ BALAC ยังมีเปิดรอบที่ 2 ไปดูเกณฑ์และกำหนดการสมัครของ BALAC รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 กันได้เลยยย


ไม่อยากพลาด BALAC รอบนี้ อย่าลืมมาติว BALAC คอร์สติว BALAC

ติวเข้า BALAC กับ TUTORRUS รีวิวแน่น สอบติดเพียบ


คุณสมบัติ

 1. ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

 2. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. TOEFL iBT (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน

  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

  3. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  4. DET ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

 3. คะแนนผลการทดสอบ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. CU-ATT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

  2. SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

  3. ACT (English & Reading) รวมกันไม่ต่ำกว่า 31 คะแนน

หมายเหตุ

ผลการสอบในข้อ 2. และข้อ 3. สามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

สำหรับใน Admission รอบ 2 ในปีการศึกษา 2566 รับทั้งหมด 40 คนกำหนดการสมัครคัดเลือก

รับสมัคร (21 กุมภาพันธ์ 66 - 28 มีนาคม 66)

สอบข้อเขียน (31 มี.ค. - 2 เม.ย. 66)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (4 เมษายน 66)

สอบสัมภาษณ์ (8-9 เมษายน 66)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (21 เมษายน 66)

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (24 เมษายน 66)


การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ (รวม 100 คะแนน)

 1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 15 คะแนน

 2. ความสนใจในประเด็นด้านวัฒนธรรม 30 คะแนน

 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 30 คะแนน

 4. ทัศนคติและศักยภาพเชิงวิชาการ 25 คะแนนComments


bottom of page