top of page
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
ด้วยคะแนนสอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี

การันตีผลงาน

ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
คะแนนสอบ BIR
100
75
50
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
ผู้สอบ
เฉลี่ยประเทศ
เฉลี่ย TUTORRUS
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี
ติว BIR ต้อง TUTORRUS พาสอบติด 100% ทุกปี

BIR สอบอะไรบ้าง?

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
เรียงความรัฐศาสตร์ (Essay)
สัมภาษณ์

เกณฑ์สมัครสอบ BIR

1
GPAX
2.80
2
ผลสอบภาษาอังกฤษ

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

TU-GET PBT
TU-GET CBT
IELTS
500
61
6.0
คะแนน TU-GET IELTS ยังไม่ถึง? ให้ TUTORRUS ช่วยมั้ย?

คอร์สแนะนำ

Recommended

ติว Essay Writing เข้าอินเตอร์ BIR BJM CommArts BALAC BAS BC BEC BSI BBA PBIC

Ultimate Writing

คอร์สติวเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียน Essay ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้พร้อมสอบการเขียน Essay ไม่ว่าจะสอบเข้า BIR หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ ก็ได้ใช้แน่นอน

ใช้ในการสอบอะไร?

เรียงความรัฐศาสตร์ (Essay)

เตรียมสอบเข้าอินเตอร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

เรียงความรัฐศาสตร์ (Essay)

สัมภาษณ์

ติวรัฐศาสตร์-BIR TUTORRUS Pol Sci Knockout Pol01

Pol Sci Knockout

คอร์สหลักสำหรับเตรียมสอบเข้ารัฐศาสตร์ - BIR โดยเฉพาะ ที่จะติวเนื้อหารัฐศาสตร์ที่ออกสอบทั้งหมด ครบทุกสาขา เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ต้องเน้นในการสอบรัฐศาสตร์ พร้อมฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริง

ใช้ในการสอบอะไร?
bottom of page