top of page
3000x1144.png
1500x599.png
3000x1144-2.png

รู้จักคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนที่จะไปในส่วนของแผนการติวสอบตรง อยากให้ทุกคนรู้จักคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ มธ. กันซักเล็กน้อยว่ามีอะไรที่เราควรรู้บ้าง

คณะรัฐศาสตร์ มธ. ปัจจุบันมีเปิดรับสมัครสอบตรงทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์ โดยในส่วนนี้เราจะพูดถึงการสอบตรงเข้าภาคไทยเป็นหลัก

รัฐศาสตร์ ภาคไทย จะเปิดรับสมัครอยู่ทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศ และสาขาบริหารงานรัฐกิจ ซึ่งการสมัครสอบตรงนั้น จะต้องเลือกสาขาที่ต้องการสมัครตั้งแต่ต้น โดยจะมีผลทั้งในการสอบและการเรียนต่อไปในรั้วมหาวิทยาลัย

ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง?

TGAT

วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์

70%
30%

คะแนนส่วนนี้จะคิดเป็น 30% ของคะแนนทั้งหมดในการยื่นสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ.

คะแนนส่วนนี้จะคิดเป็น 70% ของคะแนนทั้งหมดในการยื่นสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ. ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนของวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์จะเยอะมากเมื่อเทียบกับคะแนนในส่วนของ TGAT เพราะฉะนั้นใครที่จะสอบตรงรัฐศาสตร์จะต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้เป็นพิเศษ

1500x739.png

วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์

นอกจากจะมีสัดส่วนคะแนนที่สูงถึง 70% แล้ว

ในวิชานี้ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 วิชาย่อย คือ

วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์ และ วิชาเรียงความ

รู้จัก 2 วิชาเฉพาะ
ในการสอบตรงรัฐศาสตร์

วิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์

ข้อสอบวิชานี้จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย (ข้อสอบแบบมีตัวเลือก) โดยสถิติจากการสอบครั้งก่อน ๆ ข้อสอบจะมีประมาณ 60-80 ข้อ (จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสาขาการเมืองการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศ หรือสาขาบริหารงานรัฐกิจ

ความสำคัญของวิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์ที่จะเป็นจุดพลิกผัน คือ ถ้าคะแนนสอบวิชานี้ สูงไม่พอที่จะอยู่ในอันดับ 1-120 (คะแนนสอบวิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์ อยู่อันดับที่ 121 เป็นต้นไป) จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความ!! หมายความว่า ต่อให้เขียนเรียงความดีมาก ๆ แต่คะแนนในวิชานี้ไม่อยู่ในอันดับที่กำหนด ก็หมดสิทธิ์ทันที!!

วิชาเรียงความ

ข้อสอบวิชานี้จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัย (ข้อสอบแบบเติมคำตอบ) โดยสถิติจากการสอบครั้งก่อน ๆ ข้อสอบจะมีประมาณ 1-2 ข้อ (จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) โดยที่ข้อสอบในส่วนนี้จะมีความพิเศษ คือ ข้อสอบจะแยกตามแต่ละสาขาที่สมัคร

ควรเริ่มเรียนอะไรก่อนดี?

หลังจากที่เราได้รู้จัก 2 วิชาเฉพาะในการสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ มธ. แล้ว

พี่แน๊ตจะมาแนะนำว่าควรเริ่มเรียนอะไรก่อน-หลังกันค่ะ

สำหรับการสอบตรงเข้ารัฐศาสตร์ มธ. ไม่ว่าจะภาคไทยหรือภาคอินเตอร์ (BIR) น้อง ๆ ทุกคนควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ก่อน เพื่อนำไปต่อยอดในการทำข้อสอบวิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์และวิชาเรียงความ  เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ทุกคนควรเริ่มเรียน คอร์ส Pol Sci Knock out เป็นลำดับแรก เพื่อที่จะมีความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ โดยเนื้อหาจะมีครบทั้ง 3 สาขา พร้อมนำไปต่อยอดในการทำข้อสอบ

600x658-1.png

หลังจากที่มีความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์แล้ว น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการทำข้อสอบวิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์ให้ชำนาญที่สุด เพราะถ้าไม่ได้คะแนนวิชานี้อยู่ในอันดับที่ 1-120 น้อง ๆ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจข้อสอบเรียงความ พูดง่าย ๆ คือ คะแนนวิชานี้เหมือนตัวตัดสินแรกในการสอบตรงรัฐศาสตร์เลยก็ว่าได้ ซึ่ง TUTORRUS ได้รวบรวมโจทย์และข้อสอบต่าง ๆ พร้อมเก็งข้อสอบเอาไว้ให้ใน คอร์สตะลุยข้อสอบรัฐศาสตร์ ให้น้อง ๆ ทุกคนได้มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการลุยข้อสอบความถนัดทางรัฐศาสตร์

600x658-2.png

เมื่อเตรียมตัววิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์พร้อมแล้ว ให้น้อง ๆ เตรียมพร้อมการเขียนเรียงความต่อได้เลย ซึ่ง TUTORRUS  ได้รวบรวมเคล็ดลับและวิธีการเขียนเรียงความสำหรับสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ มธ. มาให้อย่างอัดแน่นและครบถ้วนใน คอร์สเรียงความรัฐศาสตร์  เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนมีความพร้อมในการเข้าสอบมากที่สุด

600x658-3.png
4000x1630.png
2000x1630.png

คอร์ส
Pol Sci Knockout

คอร์สหลักสำหรับสอบเข้ารัฐศาสตร์ สรุปเนื้อหาสำคัญของรัฐศาสตร์ทั้งหมด ตามแนวข้อสอบ

Pol Sci Knock out Book Cover.png
bottom of page