top of page

รู้จัก COSCI SWU คณะยอดฮิตตลอดกาลของ มศว

Updated: 2 days ago


cosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง

COSCI SWU 1 ใน 4 วิทยาลัยของมศว ซึ่งตอนนี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตตลอดกาลของมศวไปแล้ว ทำให้แต่ละปีมีการแข่งขันที่ดุเดือดมาก ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในด้านสื่อและดิจิทัล COSCI SWU ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในด้านสื่อและดิจิทัลที่ลงลึกตามแต่ละสาขาวิชา อีกทั้งยังมีอาจารย์หลายคนที่มีความเชี่ยวชาญ และวิชาเอกมากมายที่เลือกเรียนได้ตามความสนใจ ดังนั้นในบทความนี้ TUTORRUS จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับ COSCI SWU รวมถึงการสมัครเข้าคณะนี้ด้วย ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลย!!


 

COSCI SWU คือ?

อันดับแรกน้อง ๆ ต้องทำความรู้จักก่อนว่า “COSCI” ย่อมาจาก “College of Social Communication Innovation” หรือชื่อไทยคือ “วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” เป็นหนึ่งในคณะยอดนิยมตลอดกาลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะนี้มีวิชาเอกหลากหลายมาก ๆ มีทั้งหมด 11 วิชาเอก เรียกได้ว่าเนื้อหาที่จะได้เรียนนั้นครอบคลุมทุกด้านในวงการสื่อเลยทีเดียว เราไปดูกันเลยว่าวิชาเอกของ COSCI SWU ที่เปิดสอนนั้นมีวิชาอะไรกันบ้าง


 1. วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

 2. วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

 3. วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

 4. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 5. วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

 6. วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 7. วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 8. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

 9. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

 10. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 11. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์COSCI SWU เรียนอะไร?

วิชาเอกของ COSCI SWU ที่ได้รวมข้อมูลมาให้น้อง ๆ นั้น เราจะสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการได้เลย  โดยในภาพรวมจะสอนเกี่ยวกับสื่อและดิจิทัลแขนงต่าง ๆ ซึ่งแต่ละวิชาเอกก็จะมีการสอนแบบเจาะลึกลงไปในแต่ละรายวิชา มีทั้งเรียนทฤษฎี และลงมือปฏิบัติ ที่สำคัญทางคณะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้ใช้สำหรับการเรียนด้วยนะคะCOSCI SWU เปิดรับกี่รอบ?

จากข้อมูลปีล่าสุด COSCI SWU เปิดรับสมัครด้วยกันทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), รอบที่ 2 โควต้าที่มีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ (Quota) และรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) ซึ่งในแต่ละรอบจำนวนที่เปิดรับสมัครนั้นมีจำนวนไม่เท่ากัน รอบที่ 1 เปิดรับประมาณ 200 คน รอบที่ 2 เปิดรับประมาณ 120 และรอบที่ 3 เปิดรับประมาณ 170

cosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง

น้อง ๆ จะเห็นว่ารอบที่มีการเปิดรับมากที่สุดของ COSCI SWU คือรอบที่ 1 Portfolio หมายความว่ารอบนี้มีการแข่งขันสูงมาก! แต่โอกาสที่จะผ่านการคัดเลือกก็สูงด้วยเช่นกัน เพราะรอบนี้จะไม่ใช้คะแนนสอบ แต่จะวัดกันที่ Portfolio และ Interview (การสอบสัมภาษณ์) ล้วน ๆ ค่ะ


COSCI SWU: รอบที่ 1 Portfolio

ในรอบนี้ทาง COSCI SWU เปิดรับสมัครด้วยกันทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ซึ่งเหมาะสำหรับน้อง ๆ ทุกคนที่มีผลงานตามสาขาที่ตัวเองจะสมัคร

 2. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา จะใช้คะแนนภาษาอังกฤษตามที่คณะกำหนด

 3. โครงการผู้พิการ สำหรับผู้มีความพิการตามที่กฎหมายกำหนด


คุณสมบัติ

การที่จะสมัคร COSCI SWU ได้ น้อง ๆ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้างล่างนี้ก่อนนะคะ ถึงจะได้รับการพิจารณา

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566

 2. ผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด GPAX ≥ 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ ที่ GPAX ≥ 2.50)

 3. มีคุณสมบัติตามที่โครงการ / วิชาเอกกำหนด


ทาง COSCI SWU ได้มีการกำหนดเกณฑ์ของแต่ละวิชาเอก เพื่อเป็นเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับรอบที่ 1 ซึ่งเกณฑ์ส่วนใหญ่ของ COSCI SWU จะใช้ผลงานของน้อง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่ตัวเองจะสมัครอย่างเดียว ไม่ใช้คะแนนสอบ เรียกได้ว่าวัดกันที่ผลงานและการทำพอร์ตของน้อง ๆ


นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละวิชาเอกมาให้แล้ว น้อง ๆ เลือกดูได้เลยว่าวิชาเอกไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดค่ะ


cosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • มีทักษะในการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

 • หรือ เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาcosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

cosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • มีผลงาน ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

 • เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาcosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลcosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาcosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่น ๆ

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาcosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ การจัดการสื่อ

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ผลงานผลิตสื่อ การบริหารจัดการ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ เช่น YOUTUBER ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกcosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนื่อง กับวิชาเอกที่สมัคร

 • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกCOSCI SWU: รอบที่ 2 Quota

คุณสมบัติ

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

 2. ใช้คะแนน TGAT และ A-Level  ในการยื่นคัดเลือก (ใช้วิชา  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย )

 3. ในบางรายวิชาเอกจะมีการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป / การสอบปฏิบัติ

***สำหรับสัดส่วนของคะแนนสามารถติดตามได้จากระเบียบการของ TCAS รูปแบบที่ 2***COSCI SWU: รอบที่ 3 Admission
 • ใช้คะแนน TGAT และ A-Level  ในการยื่นคัดเลือก (ใช้วิชา ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย)

 • ในรอบนี้สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. เพื่อเลือกยื่น 10 อันดับน้อง ๆ จะเห็นว่าการสมัคร COSCI SWU รอบ Portfolio มีข้อดี คือ ไม่ต้องใช้คะแนนสอบพวก TGAT หรือ A-Level เพียงแค่น้อง ๆ ทำ Portfolio ให้ดี ให้ตรงกับวิชาเอก COSCI ที่จะเข้า และเก็บผลงานให้ตรง มีการนำเสนอ และเทคนิคที่ดีในการทำพอร์ต ก็จะช่วยให้มีโอกาสสอบติดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือจำนวนที่เปิดรับสมัครในรอบแรกมีจำนวนเยอะที่สุดในบรรดา 3 รอบ ทำให้โอกาสที่จะผ่านการคัดเลือกก็มีมากขึ้นตามไปด้วย แล้วอย่างนี้ จะไม่ยื่นรอบพอร์ต COSCI SWU ได้ยังไงหละ!


อยากสอบติด COSCI SWU ไม่ใช่เรื่องยาก!

TUTORRUS ตัวจริงเรื่องการทำพอร์ตและสอบสัมภาษณ์ ช่วยน้อง ๆ ได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการทำพอร์ตให้ปัง ถูกใจกรรมการ

พร้อมแนะนำการเก็บผลงานลงพอร์ตให้ตรงสาขาหรือการเตรียมสอบสัมภาษณ์

เก็บทุกคำถามที่ต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์ COSCI SWU

cosci swu เรียนอะไร, cosci swu ค่าเทอม, cosci swu เรียนที่ไหน, cosci swu รอบ2, COSCI. SWU คะแนน 66, cosci swu คือคณะอะไร, COSCI SWU สาขา, คณะนวัตกรรม มศว มีสาขาอะไรบ้าง19 views

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page