top of page

BJM Admission 2023 Round 2

Updated: Oct 1, 2023รอบนี้ TUTORRUS เอาเกณฑ์และกำหนดการสมัครสอบของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (BJM) รอบ 2 ปีการศึกษา 2566 มาเอาให้น้อง ๆ ทุกคนแล้ว ใครอยากสอบเข้าหรือใครที่พลาดรอบ 1 ไปแล้ว รอบนี้ยังมีโอกาส ไปดูรายละเอียดและเตรียมตัวกันได้เลยคุณสมบัติ

 1. ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ

 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 3. คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. TOEFL iBT (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน

  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน

  3. TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

  4. TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 74 คะแนน

  5. New SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

หมายเหตุ

ผลการสอบในข้อ 3 สามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

สำหรับใน Admission รอบ 2 ในปีการศึกษา 2566 รับทั้งหมด 5 คน แต่ว่าถ้าใน Admission รอบ 1 รับยังไม่ครบโควต้า จะนำจำนวนที่เหลือจากรอบ 1 มารวมไว้ในรอบนี้ด้วย เพราะฉะนั้นรอบนี้อาจจะรับมากกว่า 5 คน ก็ได้ค่ะกำหนดการสมัครคัดเลือก

รับสมัคร (1 พฤษภาคม 66 - 7 พฤษภาคม 66)

ประกาศที่นั่งสอบ (12 พฤษภาคม 66)

สอบข้อเขียน (13 พฤษภาคม 66)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (31 พฤษภาคม 66)

สอบสัมภาษณ์ (2 มิถุนายน 66)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (12 มิถุนายน 66)

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (13-14 มิถุนายน 66)เกณฑ์การคัดเลือก

 1. การสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ด้าน BJM

 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)อยากเรียน BJM TU รีบเลย คอร์สเรียนของเราเปิดรับแล้วทุกรอบ สถิติแน่น รีวิวเพียบ สอบติดยกคลาส 100% ทุกปี เทคนิคและคลังข้อสอบเน้น ๆ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ สอบติด BJM ได้อย่างมั่นใจสุดท้ายนี้ รายละเอียดการสมัครสอบแบบครบถ้วน สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ของทาง BJM TU ได้โดยตรงเลยนะคะ (รายละเอียดทั้งหมด)

bottom of page