top of page

รวมกำหนดการรับสมัครธรรมศาสตร์ แต่ละคณะ

Updated: Nov 4, 2019


- คณะไหน อัพเดทตารางสอบแล้วบ้าง?

- คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ TCAS 63 รอบ 1, 2 ใช้แต่ Portfolio จริงหรือไม่?


มาดูกัน...


มีสรุปรวม พร้อมเทคนิคในการสอบของแต่ละคณะ TCAS63 ไว้ตอนท้าย Blog ด้วยนะคะ อย่าลืมเลื่อนไปอ่านกันนะ ;)BEC Admission 2020 Calendar


Round 1: Inter Portfolio

จำนวนรับ 30 คน

รับสมัคร 4 Nov - 29 Nov 2019

สอบสัมภาษณ์ 22 Dec 2019

Round 2: Inter Portfolio

จำนวนรับ 30 คน

รับสมัคร 7 Jan - 31 Jan 2020

สอบสัมภาษณ์ 18 Feb 2019

Round 3: Program Admission I

จำนวนรับ 40 คน

รับสมัคร 2 Mar - 12 Mar 2020

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 21 Mar 2020


https://www.instagram.com/bectu_official/

สรุป BEC TU 2020

 • เปิดรับรอบ Portfolio 2 รอบ

 • รอบสอบตรง 2 รอบ สอบวิชาเฉพาะ Written Exam & Interview Exam คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500 (เทคนิค: ควรเตรียม Portfolio ไปด้วย)

 • คอร์สติว BEC TU เฉพาะทาง * Portfolio รอบ 1, 2 https://www.tutorrusstudy.com/portfolio * สอบตรง รอบ 3 https://www.tutorrusstudy.com/bectu


BJM Admission 2020 Calendar


Round 1: Inter Portfolio

จำนวนรับ 20 คน

รับสมัคร 4 Nov - 16 Dec 2019


Round 3: TCAS

จำนวนรับ 55 คน

รับสมัคร 14 Jan - 26 Jan 2020


Round 4: Program Admission II

จำนวนรับ 40 คน

รับสมัคร 1 May - 8 May 2020


http://bjm.jc.tu.ac.th

http://bjm.jc.tu.ac.th

http://bjm.jc.tu.ac.th

สรุป BJM TU 2020

 • เปิดรับรอบ Portfolio 1 รอบ (ปี 2020 เป็นปีแรกที่เปิดรับ) คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500

 • รอบสอบตรง 2 รอบ สอบวิชาเฉพาะ Written Exam & Interview Exam คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500 (เทคนิค: ควรเตรียม Portfolio ไปด้วย)

 • คอร์สติว BEC TU เฉพาะทาง * Portfolio รอบ 1 https://www.tutorrusstudy.com/portfolio * สอบตรง รอบ 3, 4 https://www.tutorrusstudy.com/bjmBAS Admission 2020 Calendar

Round 1: Inter Portfolio

รับสมัคร 1 Nov - 6 Dec 2019

Round 2: Inter Portfolio

รับสมัคร 5 Feb - 28 Feb 2020

Round 3: Program Admission I

รับสมัคร 1 Mar - 13 Mar 2020

Round 4: Program Admission II

รับสมัคร 1 May - 10 May 2020


basthammasat.org

สรุป BAS TU 2020

 • เปิดรับรอบ Portfolio 2 รอบ คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 550

 • รอบสอบตรง 2 รอบ สอบวิชาเฉพาะ Written Exam & Interview Exam คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500 (เทคนิค: ควรเตรียม Portfolio ไปด้วย)

 • คอร์สติว BAS TU เฉพาะทาง * Portfolio รอบ 1, 2 https://www.tutorrusstudy.com/portfolio * สอบตรง รอบ 3, 4 https://www.tutorrusstudy.com/bastu


BIR Admission 2020 Calendar

Round 1: Inter Portfolio

จำนวนรับ 5 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)


Round 3: Program Admission I

จำนวนรับ 95 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)


สรุป BIR TU 2020

 • เปิดรับรอบ Portfolio 1 รอบ (ปีที่แล้ว เลือกรับเพียง 2 คน ซึ่ง 1 ในนั้น เป็นนร.ของ TUTORRUS)

 • รอบสอบตรง 2 รอบ สอบวิชาเฉพาะ Written Exam & Interview Exam คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500 (เทคนิค: ควรเตรียม Portfolio ไปด้วย)

 • คอร์สติว BIR TU เฉพาะทาง * Portfolio รอบ 1 https://www.tutorrusstudy.com/portfolio * สอบตรง รอบ 3 https://www.tutorrusstudy.com/bir-bmir


รัฐศาสตร์ Admission 2020 Calendar

Round 1: Portfolio

จำนวนรับ 20 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)


Round 3: Program Admission I

จำนวนรับ 215 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)

Round 4: Program Admission II

จำนวนรับ 135 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)


สรุป รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2020

 • เปิดรับรอบ Portfolio 1 รอบ

 • รอบสอบตรง 1 รอบ สอบวิชาเฉพาะ และรอบยื่นคะแนน Admission

 • คอร์สติวรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เฉพาะทาง * Portfolio รอบ 1 https://www.tutorrusstudy.com/portfolio * สอบตรง รอบ 3, 4 https://www.tutorrusstudy.com/polsci


BSI Admission 2020 Calendar

Round 1: Inter Portfolio

จำนวนรับ 15 คน

รับสมัคร: 4 Nov - 15 Dec 2019


Round 3: Program Admission I

จำนวนรับ 40 คน

รับสมัคร: 1 - 15 Mar 2020

Round 4: Program Admission II

จำนวนรับ 5 คน

รับสมัคร: 1-9 May 2020สรุป BSI TU 2020

 • เปิดรับรอบ Portfolio 1 รอบ

 • รอบสอบตรง 2 รอบ สอบวิชาเฉพาะ Written Exam & Interview Exam คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500 (เทคนิค: ควรเตรียม Portfolio ไปด้วย)

 • กรณีเทียบวุฒิ GED สามารถโทร.สอบถามกับทางคณะได้โดยตรง

 • คอร์สติว BSI TU เฉพาะทาง * Portfolio รอบ 1 https://www.tutorrusstudy.com/portfolio * สอบตรง รอบ 3, 4 https://www.tutorrusstudy.com/bsitu


BMCI & DX Admission 2020 Calendar

Round 1: Portfolio

จำนวนรับ 70 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)


Round 3: TCAS

จำนวนรับ 80 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)

Round 4: TCAS

จำนวนรับ 30 คน

รับสมัคร (ยังไม่ประกาศ)


สรุป BMCI & DX TU 2020


PBIC Admission 2020 Calendar

Round 1: Inter Portfolio

จำนวนรับ

Chinese Studies 40 คน

Indian Studies 5 คน

Thai Studies 15 คน


กำหนดการรับสมัคร

Online Application 1 Nov – 6 Dec 2019

Interview 21 Dec 2019

Announcement of Result 27 Dec 2019

Round 2: Inter Portfolio II

จำนวนรับ

Chinese Studies 20 คน

Indian Studies 5 คน

Thai Studies 5 คน


กำหนดการรับสมัคร

Online Application 3 - 31 Jan 2020

Interview 15 Feb 2020

Announcement of Result 25 Feb 2020


Round 3: Program Admission I

จำนวนรับ

Chinese Studies 30 คน

Indian Studies 5 คน

Thai Studies 10 คน


กำหนดการรับสมัคร

Online Application 10 Feb - 10 Mar 2020

Written Exam (Chinese Studies) 28 Mar 2020 (Morning)

Written Exam (Indian Studies) 28 Mar 2020 (Afternoon)

Written Exam (Thai Studies) 29 Mar 2020 (Morning)

Interview Exam 29 Mar 2020 (Afternoon)

Announcement of Result 7 Apr 2019

Round 4: Program Admission II

จำนวนรับ

Chinese Studies 5 คน

Indian Studies - คน

Thai Studies 5 คน


กำหนดการรับสมัคร

Online Application 7 Apr - 15 May 2020

Interview 27 May 2020

Announcement of Result 5 Jun 2020


สรุป PBIC TU 2020

 • เปิดรับรอบ Portfolio 2 รอบ คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500

 • รอบสอบตรง 2 รอบ สอบวิชาเฉพาะ Written Exam & Interview Exam คะแนน TU-GET ขั้นต่ำ 500 (เทคนิค: ควรเตรียม Portfolio ไปด้วย)

 • คอร์สติว PBIC TU เฉพาะทาง * Portfolio รอบ 1, 2 https://www.tutorrusstudy.com/portfolio * สอบตรง (จีนศึกษา) รอบ 3, 4 https://www.tutorrusstudy.com/pbictu


----------------------

Q&A TCAS63

สรุปคณะที่รับ Portfolio 2 รอบ

 • BEC, BAS, PBIC

ไม่ยื่นรอบ 1 จำเป็นต้องทำพอร์ตไหม?

 • ควรมาก ๆ ค่ะ เพราะทุก ๆ รอบต้องมีการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นพอร์ตโฟลิโอสำคัญมา

 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดในกับเรา

 • สรุปก็คือ ทำ Port ครั้งเดียวใช้ยื่นได้ทุกรอบ

คณะไหน ที่สอบสัมภาษณ์วันเดียวกับสอบข้อเขียน

 • BEC, BJM ใครอยากเข้า 2 คณะนี้ ยิ่งต้องเตรียม Portfolio ให้พร้อมในวันสอบจริง


ผลงานไม่มี โง่คอม อ่อนกราฟฟิค ไม่รู้จะทำพอร์ตยังไงให้ถูกใจกรรมการ...หาคำตอบได้ใน "PorTCAS Workshop"
 • Workshop ที่รวมทุกเทคนิคในการทำพอร์ตให้สอบติด

 • การันตีด้วยสถิติสอบติด 100%

 • ได้รับคัดเลือกวิทยากรรับเชิญให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนชั้นนำ

 • พอร์ตที่คิดว่าดี ความจริงอาจไม่ได้ดีเลยก็ได้ พบกัน 9 พ.ย. 62 - 1 วันเต็มที่จะเปลี่ยนความคิดในการทำพอร์ตของน้อง ๆ ใหม่ทั้งหมด

 • ราคาโปรโมชั่น Early Bird เพียง 1,890 บาท จากราคาปกติ 2,990 บาท

 • รายละเอียดคอร์ส https://www.tutorrusstudy.com/portfolio

 • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line: @tutorrus
----------------------

อ้างอิงข้อมูลการสอบ จาก Official Website ของแต่ละคณะ

ดูตารางการรับเข้าศึกษา ธรรมศาสตร์เพิ่มเติม https://www.tutorrusstudy.com/post/schedule-tcas63

4,605 views

Comments


bottom of page