top of page

เรื่องน่ารู้ ก่อนสอบเข้า BBA TUสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้า BBA Blog นี้ห้ามพลาดเลย เพราะวันนี้พี่แน๊ต TUTORRUS จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับหลักสูตรยอดฮิตของธรรมศาสตร์ นั่นก็คือ BBA TU (Bachelor of Business Administration Thammasat University) หรือปริญญาตรีนานาชาติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งคณะนี้เรียนอะไร มีสาขาอะไรบ้าง แล้วต้องเตรียมตัวสอบเข้าคณะนี้ยังไง พี่ได้รวบรวมไว้ให้หมดแล้ว (ขอแอบกระซิบก่อนว่าน้อง ๆ สามารถใช้คะแนน TU-GET ยื่นสอบเข้าได้ด้วยนะคะ) เรามาเริ่มกันดีกว่า!BBA TU เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตที่อยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย BBA ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ พี่ขอบอกเลยว่าเป็นคณะที่หลายคนอยากเข้ามาก เพราะนอกจากเราจะต้องสอบคัดเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เข้าไปเรียนจริงก็ยังได้ใช้ภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นคณะที่นอกจากจะได้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจแล้ว ยังช่วยให้ได้สกิลภาษาอังกฤษไปอีกเต็ม ๆ เลยด้วยค่ะ


BBA จะช่วยให้น้อง ๆ มีสกิลปรับตัวในการทำงานกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ อีกหนึ่งความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ คือการช่วยให้น้อง ๆ สื่อสาร และนำเสนอทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เรียกได้ว่า ครบ จบคณะเดียวจริง ๆ ซึ่งพี่เชื่อว่า น้อง ๆ ที่อ่านมาถึงตรงนี้ คงอยากรู้กันแล้วว่า BBA TU มีสาขาไหนที่เปิดสอนกันบ้าง งั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ!


การบัญชี (Accounting)

สำหรับใครที่ชอบเรื่องของตัวเลข สาขานี้เหมาะมาก ๆ เลยค่ะ เพราะเราจะได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึก และวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจโดยครอบคลุมแนวคิดและเครื่องมือด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารในลักษณะที่เชื่อมโยงและสะท้อนความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ ทางธุรกิจ

จบสาขานี้เราจะไปทำอะไรดีนะ?


ขอยกตัวอย่าง 3 อาชีพที่น่าสนใจมาให้ดูกัน

  • นักวิเคราะห์บัญชี

  • ที่ปรึกษาด้านภาษี

  • ผู้ตรวจสอบภายใน

การเงิน (Finance)

การตลาด (Marketing)


1. คะแนนการทดสอบความรู้

สำหรับหลักสูตร BBA TU นั้นต้องใช้คะแนนการทดสอบความรู้จากข้อสอบ SAT และ GSAT มายื่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะยื่นทั้ง 2 คะแนนเลยก็ได้ค่ะ


ข้อสอบ SAT หรือ Scholastic Aptitude Test

ทดสอบความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing)

คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน

  • พาร์ท Mathematics ขั้นต่ำ 600 คะแนน คิดเป็น 45%

  • พาร์ท Reading & Writing ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน คิดเป็น 45%

รวมทั้ง 2 พาร์ทน้อง ๆ ต้องได้คะแนนสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสอบในครั้งเดียวกันเท่านั้น รวมเป็น 90% อีก 10% นั้นจะมาจากการสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์กับทางคณะโดยตรงนั่นเองค่ะ


เตรียม Up คะแนน SAT กับเจ้าของคะแนน MATH 800 เต็ม!


ข้อสอบ GSAT หรือ General Scholastic Aptitude Test

ข้อสอบที่วัดความถนัดทางวิชาการมีเกณฑ์คะแนนอยู่ในช่วง 400 – 1,600 คะแนน

  • พาร์ท Mathematics 600 คะแนน คิดเป็นค่าน้ำหนัก 45%

  • พาร์ท Reading กับ Writing and Language 460 คะแนน คิดเป็นค่าน้ำหนัก 45%

ต้องใช้คะแนน GSAT ที่มาจากการสอบในรอบเดียวกันไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน รวมทั้ง 2 พาร์ทคิดเป็นค่าน้ำหนัก 90% ซึ่งน้อง ๆ ต้องทำการสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์กับทางคณะเพื่อเก็บคะแนนอีก 10%2. คะแนนการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

คะแนนภาษาอังกฤษนั้นมาจากข้อสอบ TOEFL, IELTS หรือ TU-GET โดยผู้สอบสามารถเลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่งได้ และที่สำคัญคือผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัคร


TU-GET

TU-GET หรือ Thammasat University General English Test เป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่จัดทำโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรูปแบบในการสอบ 2 แบบ


การทำข้อสอบในกระดาษ (TU-GET Paper-based Test)

ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน


ติว Up คะแนนให้ผ่านในเดือนเดียว!


การทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ (TU-GET Computer-based Test)

ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน


ติว Up คะแนนให้พุ่ง ใน 1 เดือน!


IELTS

ข้อสอบ IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งจะมีเกณฑ์การคิดคะแนนแบบ Overall โดยมี Band Score 1 ถึง 9 จากทั้ง 4 พาร์ท และสำหรับคณะ BBA TU จะต้องยื่นคะแนน IELTS เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อแบบ Overall โดยคะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ซึ่งในแต่ละพาร์ทจะต้องได้อย่างน้อย 5.5 ขึ้นไป


ติวเข้ม เจาะลึก เทคนิคเพิ่มคะแนน IELTS เพียบ!


TOEFL

TOEFL หรือ Test Of English as a Foreign Language เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุม 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยในแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน รวมทั้งหมด 120 คะแนน ซึ่งหลักสูตร BBA TU มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องเลือกสอบแบบ TOEFL Internet-based Test (TOEFL iBT) เป็นข้อสอบ TOEFL ตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน และจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 80 คะแนนแอบกระซิบว่า ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบที่ใกล้เคียงกับการสอบที่โรงเรียนที่เราเรียนกันมามากที่สุด!!!

และที่สำคัญ ค่าสมัครสอบถูกที่สุดอีกด้วยหลังจากยื่นคะแนนสอบ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก น้อง ๆ จะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อ เริ่มตั้งแต่การแนะนำตัว ถามเรื่องทั่วไป และคำถามด้านธุรกิจ เพื่อดูว่าน้อง ๆ สนใจคณะนี้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกันค่ะ


ใครที่อยากเตรียมตัว ครบ จบ พร้อมสอบ สามารถสอบถามวางแผนการเตรียมตัวอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่เตรียมคะแนน ไปจนถึงสอบสัมภาษณ์ได้เลย


บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments


bottom of page