top of page

เกณฑ์สอบเข้า BC/BEC TU รอบ Admission


เกณฑ์การสอบเข้า BC TU รอบ Inter Admission 1 และ 2

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจหรือชอบด้านภาษา และสนใจด้านธุรกิจด้วย ห้ามพลาดกับคณะศิลปศาสตร์ โครงการ BC TU (BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS COMMUNICATION) เพราะโครงการนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านภาษา ด้านธุรกิจ การบริหาร และการตลาด ซึ่ง BC TU มีด้วยกันถึง 4 สาขาก็คือ สาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สาขาภาษาจีนเชิงธุรกิจ สาขาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ และสาขาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ เเค่ได้ยินชื่อของแต่ละสาขาก็น่าเรียนแล้วใช่มั้ยคะ และพี่ขอแอบกระซิบตรงนี้เลยว่า ตอนนี้ BC TU เป็นอีกหนึ่งคณะที่มาแรงจริง ๆ ค่ะ สำหรับใครที่อยากเข้า BC TU ต้องรีบเตรียมตัวกันให้ดีเลยนะคะ และเพื่อให้น้อง ๆ พลาดจุดสำคัญในการเตรียมตัวและสมัครสอบ ครั้งนี้พี่แน๊ต TUTORRUS จะพาน้อง ๆ ไปดูเกณฑ์สอบเข้า BC/BEC TU รอบ Admission ของ BC TU กันค่า ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย...


เกณฑ์การสอบเข้า BC TU สาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
คุณสมบัติการคัดเลือกสาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่จะเข้าสาขานี้ จะต้องมีคุณสมบัติตามด้านล่างนี้ ถึงจะได้รับการพิจารณานะคะ

 1. น้อง ๆ ที่เรียน ม.ปลายที่ประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.75 ใน 5 เทอม หรือขั้นต่ำ 2.50 ใน 6 เทอม

 2. ในกรณีที่น้อง ๆ ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาระดับ ม.ปลาย ของอังกฤษน้อง ๆ ต้องยื่นผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ำกว่า C ค่ะ

 3. สำหรับน้อง ๆ ที่สอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลายต้องมีคะแนน New GED ไม่ต่ำกว่า 660/800 (คะแนนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 145) นะคะ

 4. น้อง ๆ ทุกคนต้องมีผลคะแนนอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้เลยค่ะ และผลคะแนนของน้อง ๆ ที่ยื่นจะต้องไม่เกิน 2 ปีนะคะ

  1. IELTS ขั้นต่ำ 6

  2. SAT 400 คะแนนขึ้นไป

  3. TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป

  4. TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป

  5. TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์การคัดเลือกสาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

การคัดเลือกสาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในรอบ Inter Admission 1-2 มีด้วยกัน 2 พาร์ทค่ะ

พาร์ทที่ 1 คือการสอบข้อเขียน (Written exam)

สำหรับการสอบข้อเขียนนั้น ปกติแล้วจะสอบข้อเขียนในช่วงเช้า โดยจะมีทั้งการสอบแบบ Reading และแบบ Essay Writing ที่จะเน้นการคิดวิเคราะห์ (จากประสบการณ์ในการติวน้อง ๆ สอบเข้า BC/BEC TU มาตลอดหลายปี ได้ข้อสรุปว่า ข้อสอบในส่วนนี้จะมีหลากหลายแนว ขึ้นอยู่กับในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับเทรนด์ที่มาแรงในช่วงนั้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ BC/BEC ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจ การเมือง การลงทุน ภาษา สิ่งแวดล้อมและความรู้รอบตัว ฯลฯ)


โดยการสอบในพาร์ทนี้น้อง ๆ จะต้องแม่นเรื่องการเขียน Essay เป็นภาษาอังกฤษแบบ Academic Writing ซึ่งจะต้องฝึกเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อช่วยให้ได้คะแนนสูง ๆ และพี่ขอแนะนำเลยค่ะว่าน้อง ๆ ต้องมี Keyword เด็ดในการเขียน และการวางเรื่องให้น่าสนใจ จะยิ่งทำให้ได้คะแนนดี และโอกาสสอบติดก็จะมากขึ้นแน่นอนค่ะ

พาร์ทที่ 2 คือการสอบสัมภาษณ์ (Interview)


อยากติด BC TU แบบมั่นใจต้องทำคะแนนให้ถึงเป้า ติวแน่น ติดแน่ รีวิวเพียบ คลิกเลย

เกณฑ์การสอบเข้า BC TU สาขาภาษาจีนเชิงธุรกิจ
คุณสมบัติการคัดเลือกสาขาภาษาจีนเชิงธุรกิจ

ในส่วนของสาขาภาษาจีนธุรกิจ น้อง ๆ จะต้องมีผลการเรียนและคะแนนสอบตามที่คณะกำหนดในคุณสมบัติการคัดเลือกที่จะประกอบไปด้วย

 1. น้อง ๆ ที่เรียน ม.ปลายที่ประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.75 ใน 5 เทอม หรือขั้นต่ำ 2.50 ใน 6 เทอม

 2. ในกรณีที่น้อง ๆ ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาระดับ ม.ปลาย ของอังกฤษน้อง ๆ ต้องยื่นผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ำกว่า C ค่ะ

 3. สำหรับน้อง ๆ ที่สอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลายต้องมีคะแนน New GED ไม่ต่ำกว่า 660/800 (คะแนนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 145) นะคะ

 4. ในส่วนของคะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้เลยค่ะ (ผลคะแนนที่ยื่นสมัครสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี)

  1. IELTS ขั้นต่ำ 6

  2. SAT 350 คะแนนขึ้นไป

  3. TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป

  4. TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป

  5. TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป

 5. สาขาภาษาจีนเชิงธุรกิจ จะต้องมีคะแนนภาษาจีนด้วย โดยทางโครงการ BC TU จะมีทางเลือกในการยื่นคะแนนภาษาจีนให้ทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งน้อง ๆ จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ค่ะ (ผลคะแนนที่ยื่นสมัครสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี)

  1. น้อง ๆ ที่จบ ม.ปลาย มาจากแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน สามารถใช้เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาจีนของทางโรงเรียนยื่นสมัครสอบได้ โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาจีนตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป (5 หรือ 6 เทอมก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยในข้อ 1 ว่ายื่น 5 เทอม หรือยื่น 6 เทอม)

  2. HSK ระดับ 1 ขึ้นไป

  3. A-level ภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 35%

เกณฑ์การคัดเลือกสาขาภาษาจีนเชิงธุรกิจ

การคัดเลือกสาขาภาษาจีนเชิงธุรกิจในรอบ Inter Admission 1-2 มีด้วยกัน 2 พาร์ทค่ะ

พาร์ทที่ 1 คือการสอบข้อเขียน (Written exam)

น้อง ๆ จะต้องเขียน Essay เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกหลัก Academic Writing ต้องมี Keyword สำคัญในการเขียน และต้องตอบให้ตรงประเด็นด้วยนะคะถึงจะได้คะแนนดี ๆ ค่ะ

พาร์ทที่ 2 คือการสอบสัมภาษณ์ (Interview)


เกณฑ์การสอบเข้า BC TU สาขาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
คุณสมบัติการคัดเลือกสาขาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

สาขาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจน้อง ๆ ต้องมีผลการเรียน และคะแนนสอบตามตามด้านล่างนี้ถึงจะได้รับการพิจารณานะคะ

 1. น้อง ๆ ที่เรียน ม.ปลายที่ประเทศไทยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 6 เทอม 2.50

 2. ในกรณีที่น้อง ๆ จบการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาระดับ ม.ปลายของอังกฤษ น้อง ๆ ต้องยื่นผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ำกว่า C

 3. สำหรับน้อง ๆ ที่สอบเทียบวุฒิระดับ ม .ปลายต้องมีคะแนน New GED ไม่ต่ำกว่า 660/800 (คะแนนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 145) นะคะ

 4. น้อง ๆ ทุกคนต้องมีผลคะแนนอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้เลยค่ะ และผลคะแนนของน้อง ๆ ที่ยื่นจะต้องไม่เกิน 2 ปีนะคะ

  1. IELTS ขั้นต่ำ 6

  2. SAT 350 คะแนนขึ้นไป

  3. TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป

  4. TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป

  5. TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป

 5. ในส่วนของสาขาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ก็จะต้องมีคะแนนภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่นกันค่ะ โดยทางโครงการ BC TU จะมีทางเลือกในการยื่นคะแนนภาษาญี่ปุ่นให้ทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ค่ะ (ผลคะแนนที่ยื่นสมัครสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี)

  1. น้อง ๆ ที่จบ ม.ปลาย มาจากแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น สามารถใช้เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาญี่ปุ่นของทางโรงเรียนยื่นสมัครสอบได้ โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป (5 หรือ 6 เทอมก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยในข้อ 1 ว่ายื่น 5 เทอม หรือยื่น 6 เทอม)

  2. JLPT ระดับ N5 ขึ้นไป

  3. A-level ภาษาญี่ปุ่น (85) ไม่ต่ำกว่า 35%

เกณฑ์การคัดเลือกสาขาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

สำหรับสาขาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ข้อสอบจะมีด้วยกัน 2 พาร์ท เช่นกัน เหมือนกับภาษาจีนเชิงธุรกิจ

พาร์ทที่ 1 คือการสอบข้อเขียน (Written exam)

ในพาร์ทนี้น้อง ๆ จะต้องสอบเขียน Essay เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในพาร์ทนี้พี่ขอแนะนำเลยค่ะว่าน้อง ๆ ต้องแม่น Grammar และวางลำดับเรื่องให้ดีเลยนะคะ

พาร์ทที่ 2 คือการสอบสัมภาษณ์ (Interview)


เกณฑ์การสอบเข้า BC TU สาขาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
คุณสมบัติการคัดเลือกสาขาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

มาถึงสาขาสุดท้ายแล้วค่า คือ สาขาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ ซึ่งน้อง ๆ คนไหนที่จะเข้าสาขานี้ ต้องมีผลการเรียน และผลคะแนนสอบตามที่คณะกำหนดนะคะ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย

 1. น้อง ๆ ที่เรียน ม. ปลายที่ไทยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 6 เทอม 2.50

 2. ในกรณีที่น้อง ๆ จบการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาระดับ ม.ปลายของอังกฤษ น้อง ๆ ต้องยื่นผล IGCSE 5 วิชา (ไม่รวมภาษาไทย) ไม่ต่ำกว่า C ค่ะ

 3. สำหรับน้อง ๆ ที่สอบเทียบวุฒิระดับ ม .ปลายต้องมี New GED ไม่ต่ำกว่า 660/800(คะแนนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 145)

 4. น้อง ๆ ทุกคนต้องมีผลคะแนนอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้เลยค่ะ และผลคะแนนของน้อง ๆ ที่ยื่นจะต้องไม่เกิน 2 ปีนะคะ

  1. IELTS ขั้นต่ำ 6

  2. SAT 350 คะแนนขึ้นไป

  3. TU-GET CBT 61 คะแนนขึ้นไป

  4. TU-GET PBT 500 คะแนนขึ้นไป

  5. TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป

 5. สำหรับสาขาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ ก็จะเหมือนกับสาขาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะ ซึ่งจะต้องมีคะแนนภาษาเกาหลี โดยทางโครงการ BC TU จะมีทางเลือกในการยื่นคะแนนภาษาเกาหลีให้ทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ค่ะ (ผลคะแนนที่ยื่นสมัครสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี)

  1. น้อง ๆ ที่จบ ม.ปลาย มาจากแผนการเรียนศิลป์-ภาษาเกาหลี สามารถใช้เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาเกาหลีของทางโรงเรียนยื่นสมัครสอบได้ โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาเกาหลีตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป (5 หรือ 6 เทอมก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยในข้อ 1 ว่ายื่น 5 เทอม หรือยื่น 6 เทอม)

  2. TOPIK ระดับ 1 ขึ้นไป

  3. A-level ภาษาเกาหลี (86) ไม่ต่ำกว่า 35%

เกณฑ์การคัดเลือกสาขาภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

การคัดเลือกในสาขานี้ ก็จะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากจากสาขาภาษาจีนและญี่ปุ่น ซึ่งข้อสอบมีด้วยกัน 2 พาร์ทค่ะ

พาร์ทที่ 1 คือการสอบข้อเขียน (Written exam)

น้อง ๆ จะต้องสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ และถ้าอยากให้คะแนนถึงเป้า ติด BC TU อย่างมั่นใจน้อง ๆ ต้องเขียนตอบในรูปแบบ Academic Writing และวางลำดับเรื่องที่จะตอบให้ดีด้วยนะคะ

พาร์ทที่ 2 คือการสอบสัมภาษณ์ (Interview)


ปูพื้นฐานการเขียนแบบ Academic Writing ให้สอบติด BC TU อย่างมั่นใจ

เก็งข้อสอบใหม่ พร้อมเทคนิค Writing ใช้ได้จริง เห็นผลชัดเจนอยากติด BC TU ต้องรีบเลย สถิติแน่น รีวิวเพียบ สอบติดยกคลาส 100% ก็ทำมาแล้ว แจกเทคนิค คลังข้อสอบแบบเจาะลึก BC TU ที่จะช่วยให้น้อง ๆ สอบติด BC ได้อย่างมั่นใจ


ติวสอบ BC TU แบบเน้น ๆ เจาะข้อสอบแบบไม่พลาด

ติวสอบ BC TU แบบเน้น ๆ เจาะข้อสอบแบบไม่พลาด

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments


bottom of page