top of page

BJM Admission 2023 Round 1

Updated: Oct 1, 20231 คณะในฝันของใครหลาย ๆ คนอยากเข้า ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ คือ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (BJM) โดยในบทความนี้ TUTORRUS จะพามาดูเกณฑ์และกำหนดการสมัครสอบรอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยที่จะเน้นเฉพาะน้อง ๆ ที่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนสายสามัญหรือเทียบเท่านะคะ


ไม่อยากพลาด BJM อย่าลืมมาติว BJM กับ TUTORUS คอร์สติว BJM

คุณสมบัติ

 1. ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ

 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 3. คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. TOEFL iBT (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน

  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน

  3. TU-GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

  4. TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 74 คะแนน

  5. New SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

หมายเหตุ

ผลการสอบในข้อ 3 สามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

สำหรับใน Admission รอบ 1 ในปีการศึกษา 2566 รับทั้งหมด 45 คนกำหนดการสมัครคัดเลือก

รับสมัคร (1 มีนาคม 66 - 15 มีนาคม 66)

ประกาศที่นั่งสอบ (24 มีนาคม 66)

สอบข้อเขียน (25 มีนาคม 66)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (21 เมษายน 66)

สอบสัมภาษณ์ (24 เมษายน 66)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (3 พฤษภาคม 66)

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (4-5 พฤษภาคม 66)เกณฑ์การคัดเลือก

 1. การสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ด้าน BJM

 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)


ไม่อยากพลาดการสอบ BJM อย่าลืมมาติวกับ TUTORRUS สถิติสอบติดทั้งคลาส 100% ดู คอร์สติว BJM ได้ที่นี่

ก่อนสมัครสอบ อย่าลืมไปดูรายละเอียดการสมัครสอบแบบครบถ้วน ทั้งเอกสารที่ต้องส่ง การชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ แบบครบ ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของทาง BJM TU ได้โดยตรงเลยนะคะ

Comments


bottom of page