top of page

Comm Arts Admission 2023 Round 1

Updated: Dec 23, 2022สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังอยากจะเข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ (Comm Arts หรือ BCM) TUTORRUS ได้สรุปรวบรวมเกณฑ์และกำหนดการสมัครของ Comm Arts เอาไว้ให้แล้ว ไปดูกันเลยยย✨คุณสมบัติ

 1. ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 2. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

 3. TOEFL iBT (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

 4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

 5. Duolingo ไม่ต่ำกว่า 110 คะแนน

 6. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 88 คะแนน

 7. CU-ATT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 440 คะแนน

 8. SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

 9. ACT (English & Reading) รวมกันไม่ต่ำกว่า 37 คะแนน

 10. คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

 11. CU-ATT (Math Section) ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

 12. SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

 13. ACT (Math) ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 14. แฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร ข้อมูลผลงานและความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการการสื่อสารที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และผลงานการสร้างสรรค์สื่อตามโจทย์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดย E-Portfolio จะต้องอยู่ในรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น (ดาวน์โหลด Portfolio Template) และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

หมายเหตุ

 1. กรณียื่นผลสอบ CU-AAT Verbal และ Math หรือ SAT Evidence-Based Reading & Writing และ Math หรือ ACT English & Reading และ Math จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกันเท่านั้น

 2. ผลการสอบในข้อ 2 และข้อ 3 สามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

สำหรับใน Admission รอบ 1 ในปีการศึกษา 2566 รับทั้งหมด 70 คนน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่มั่นใจและไม่อยากพลาดการสอบ Comm Arts รอบนี้ อย่าลืมมาติวกับ TUTORRUS นะคะ❤️ เข้าไปดู คอร์สติว Comm Arts กันที่นี่ได้เลย

กำหนดการสมัครคัดเลือก

รับสมัคร (25 พฤศจิกายน 65 - 22 ธันวาคม 65)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (10 มกราคม 66)

สอบสัมภาษณ์ (13-16 มกราคม 66)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (20 มกราคม 66)

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (23 มกราคม 66)การให้คะแนน

 1. ผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (40%)

 2. ผลคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (20%)

 3. แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) (20%)

 4. ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ (20%)
สุดท้ายนี้ รายละเอียดการสมัครสอบแบบครบถ้วน สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ของทาง Comm Arts จุฬาฯ ได้โดยตรงเลยนะคะ (รายละเอียดทั้งหมด)

bottom of page