top of page

Comm Arts Admission 2023 Round 2

Updated: Dec 23, 2022ใครที่พลาดการสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ (Comm Arts หรือ BCM) รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้ว ยังไม่ต้องเสียใจ ทาง Comm Arts ยังมีเปิดรอบที่ 2 ไปดูเกณฑ์และกำหนดการสมัครสอบรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 กันเลย


ไม่มั่นใจและไม่อยากพลาดการสอบ Comm Arts รอบนี้ อย่าลืมมาติวกับ TUTORRUS นะคะ❤️ เข้าไปดู คอร์สติว Comm Arts กันที่นี่ได้เลย

คุณสมบัติ

 1. ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 2. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. TOEFL iBT (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน

  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน

  3. Duolingo ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

  4. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  5. CU-ATT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

  6. SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

  7. ACT (English & Reading) รวมกันไม่ต่ำกว่า 31 คะแนน

 3. คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. CU-ATT (Math Section) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

  2. SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน

  3. ACT (Math) ไม่ต่ำกว่า 21 คะแนน


หมายเหตุ

 1. กรณียื่นผลสอบ CU-AAT Verbal และ Math หรือ SAT Evidence-Based Reading & Writing และ Math หรือ ACT English & Reading และ Math จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในครั้งเดียวกันเท่านั้น

 2. ผลการสอบในข้อ 2 และข้อ 3 สามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

สำหรับใน Admission รอบ 2 ในปีการศึกษา 2566 รับทั้งหมด 20 คนกำหนดการสมัครคัดเลือก

รับสมัคร (21 กุมภาพันธ์ 66 - 28 มีนาคม 66)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (4 เมษายน 66)

สอบการเขียนภาษาอังกฤษ (7-8 เมษายน 66)

สอบสัมภาษณ์ (9-10 เมษายน 66)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (21 เมษายน 66)

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (24 เมษายน 66)การให้คะแนน

 1. ผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (40%)

 2. ผลคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ (20%)

 3. ผลคะแนนสอบการเขียนภาษาอังกฤษ (20%)

 4. ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ (20%)สุดท้ายนี้ น้อง ๆ คนไหนอยากสมัครสอบ Comm Arts จุฬาฯ รอบนี้ อย่าลืมไปดูรายละเอียดการสมัครสอบแบบครบถ้วนอีกครั้งนึงนะคะ สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ของทาง Comm Arts จุฬาฯ ได้โดยตรงเลยนะคะ

Comments


bottom of page