top of page

BALAC Admission 2023 Round 1

Updated: Sep 1, 2023สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังอยากจะเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ (BALAC) TUTORRUS ได้รวบรวมเกณฑ์และกำหนดการสมัครของ BALAC เอาไว้ให้แล้ว ไปดูกันเลยยย


สัมภาษณ์อย่างไร ให้ไม่พลาด พบได้ใน คอร์สติวสัมภาษณ์ BALAC


คุณสมบัติ

 1. ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

 2. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. TOEFL iBT (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 95 คะแนน

  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 คะแนน

  3. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  4. DET ไม่ต่ำกว่า 130 คะแนน

 3. คะแนนผลการทดสอบ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)

  1. CU-ATT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน

  2. SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน

  3. ACT (English & Reading) รวมกันไม่ต่ำกว่า 34 คะแนน

หมายเหตุ

ผลการสอบในข้อ 2. และข้อ 3. สามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

สำหรับใน Admission รอบ 1 ในปีการศึกษา 2566 รับทั้งหมด 80 คน
กำหนดการสมัครคัดเลือก

รับสมัคร (25 พฤศจิกายน 65 - 22 ธันวาคม 65)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (10 มกราคม 66)

สอบสัมภาษณ์ (14-15 มกราคม 66)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (20 มกราคม 66)

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (23 มกราคม 66)
การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ (รวม 100 คะแนน)

 1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 15 คะแนน

 2. ความสนใจในประเด็นด้านวัฒนธรรม 30 คะแนน

 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 30 คะแนน

 4. ทัศนคติและศักยภาพเชิงวิชาการ 25 คะแนนอยากติด BALAC ห้ามพลาด! ติว Interview BALAC CU เฉพาะทางกับ TUTORRUS ❤️
ติว Interview กับพี่แบงค์ อดีตทีมพัฒนาหลักสูตรของ BALAC โดยตรง
(ปริญญาตรี BALAC จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญาโทจากอังกฤษ)
และพี่แน๊ต ติวเตอร์หลักของสถาบัน ปริญญาตรีจุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1
ปริญญาโทจาก Imperial College London Top 3 ของ UK Top 6 ของโลก


📌 Mock Interview ให้รายบุคคล ดูแลใกล้ชิด
📌 อัปเดตเนื้อหาสำคัญจนถึงวันสอบจริง


เข้าไปดู คอร์สติว BALAC CU กันที่นี่ได้เลย


Yorumlar


bottom of page